Regulamin i serwis

Serwis

Poniżej znajduję się do pobrania formularz reklamacyjny:

Regulamin

Odcienie kolorów produktów prezentowanych w sklepie internetowym mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień i kalibracji monitora! Parametry maszyn są zbliżone, zależne od typu i konfiguracji maszyny. Aby uzyskać dokładniejsze informacje prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.kma-metal.pl prowadzony jest przez firmę KMA-MASZYNY Magdalena Kukorowska, Artur Kozaryn Spółka Cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, NIP 599-306-02-85.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy KMA-MASZYNY.
3. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
4. Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.kma-metal.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543).
5. Ceny towarów podane w złotówkach nie uwzględniają podatku VAT.

Składanie zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:

Po złożeniu zamówienia klient zostaje poinformowany telefonicznie o jego przyjęciu.
3. Firma KMA-MASZYNY zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności takiego, które nie zawiera adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4. Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
5. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu.
6. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości jego odwołania.
7. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie poinformowania Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika firmy KMA-MASZYNY.
8. Na zakup wszystkich maszyn obowiązuje 50% zadatek. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z zamówieniem , ale nie zależnym od KMA-MASZYNY.

9. KMA-MASZYNY zastrzega prawo zmiany terminu dostawy maszyny lub urządzenia w przypadkach nie zależnych od spółki np.:

  • maszyna przed dostawą ulegnie uszkodzeniu w czasie transportu,
  • producent lub dostawca przesunie termin dostawy maszyny

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT oraz są ustalane indywidualnie.
11. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.
13. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od możliwości producenta, jak również od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma KMA-MASZYNY zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia ,bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
2. W przypadku braku odbioru awizowanego towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.

Maszyny używane

Dane techniczne i zdjęcia maszyn używanych mogą różnić się od stanu faktycznego. Przed zakupem należy zapoznać się ze stanem faktycznym i dokonać oględzin maszyny. Maszyny używane są sprzedawane bez gwarancji. Zakup maszyn używanych oznacza akceptację regulaminu.

Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. ” O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” konsument może odstąpić od umowy zakupionego towaru, w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Firma KMA-MASZYNY dokona zwrotu ceny zakupionego towaru na rachunek klienta – pod warunkiem odesłania towaru do wskazanego miejsca na terenie Polski wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Koszt dostawy oraz odesłania nie podlega zwrotowi. Zwrot zapłaconej ceny jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonymi do towaru dokumentami Sprzedawcy.

Prawo zwrotu nie dotyczy wyrobów, przy których zaznaczono, iż są wykonane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian rozmiarów.

2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z warunkami wskazanymi w warunkach gwarancji. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada Klient powinien zgłosić tą okoliczność do firmy KMA-MASZYNY na adres serwis@kma-maszyny.pl. Reklamacje będą rozpatrywane tylko po przedłożeniu rachunku – prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa będzie niemożliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach produktów, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
5. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki i sprawdzenia w chwili dostawy, czy wyrób nie posiada widocznych uszkodzeń i jest zgodny z zamówieniem. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia lub jest nie zgodny z zamówieniem Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera w którym będzie opisana szkoda lub zaznaczony niewłaściwy towar, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić sklep internetowy www.kma-metal.pl wysyłając e-maila na adres: biuro@kma-maszyny.pl Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niewłaściwego towaru, czy ubytku przesyłki w transporcie.
6. Zwroty prosimy przesyłać na koszt własny na adres firmy KMA Maszyny ul. Walczaka 25 66-400 Gorzów Wlkp. Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ” O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7. W przypadku nie uregulowania zobowiązań finansowych względem KMA MASZYNY klient traci prawo gwarancji

Cookies , dane eksploatacyjne i remarketing.

1. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach typu cookie podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Pliki typu cookie to pliki tekstowe zapisywane na komputerze odwiedzającego podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm plików typu cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania danych osobowych odwiedzającego – pliki typy cookie identyfikują przeglądarkę internetową na konkretnym komputerze, a nie osobę. Pliki te umożliwiają dostosowanie Sklepu Internetowego do potrzeb Usługobiorców oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie, przy pomocy narzędzia Google Analytics, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego:
2. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał odwiedzający Serwis Internetowy.
3. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
4. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Usługodawca Sklepu Internetowego korzysta w ramach usługi Google Adwords z remarketingu (reklamy behawioralnej) dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Reklamy behawioralne również korzystają z plików typu cookie (tracking cookie) i oparte są na obserwacji zachowań odwiedzających Sklep Internetowy przez pewien okres czasu. Reklama behawioralna bada cechy zachowań odwiedzających poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe, wytwarzanie treści internetowych itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google.

Powyższy regulamin obowiązuję od dnia 01 stycznia 2010r.

Aktualności

Kontakt

Dzwoń o każdej porze - odpowiemy na każde Twoje pytanie wczesnym rankiem, a także późnym wieczorem.